Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat grupy PoziomkaZ oraz innych grup modderskich to to zarejestruj się na forum!
Pamiętaj>>Rejestracja>>Zapomniałeś hasła
Projekty
Partnerzy
Forum
Download
Galerie
Zaawansowane Szukanie

Artykuły:

Od zera do Moddera cz. 2Tutorial -cz. 1 Od zera do ModderaPoziomkaZ TeamKrtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZSpis Modw wraz z dzia?aj?cymi linkami do downloaduMroczne Tajemnice - KodyDownload - Dark MysteriesMrocznych Tajemnic Czar.

Kategorie:

PortalMroczne TajemnicePoziomkaZModdingDownloadInne

Polecamy:

Po prostu www.wklejasz.pl tekst, obrazki, filmiki z YT i pokazujesz znajomym

Statystyki:

Nasi Użytkownicy napisali 926 Komentarzy.
Mamy 3468 Zarejestrowanych Użytkowników.

Krtkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ

Podsumowanie dotychczasowej dzia?alno?ci grupy Poziomka

Grupa Poziomka zosta?a za?o?ona, przez Siekacza i Traffixa 1 lutego 2006 roku. Pocz?tkow? siedzib? by?o forum http://www.gamesmodboard.fora.pl/ , ktre w tym momencie jest swoistym skansenem i w?a?ciwie miejscem gdzie narodzi? si? polski modding Gothica.

Po krtkim czasie do zespo?u do??czy? Orlan(Skrypter) oraz ja Zdunek(g?wnie grafik 3d). Twr nad ktrym pocz?tkowo pracowali?my, nie mia? nazwy i mia? to by? ma?y projekcik, ktry dodaje jaki? nowy obz(by? nim obz przed star? kopalni?) oraz kilka(na?cie) prostych zadanek. Jaki mod z tego wszystkiego wyszed?, to na pewno wiecie. Wr?my do tego co by?o kiedy?. Przed moim doj?ciem do teamu, Siekacz mia? w?a?ciwie zrobiony obz przed star? kopalni?, by? on zrobiony za pomoc? Spacera, wi?c by?y z nim takie problemy jak kiepskie wykrywanie przedmiotw czy padanie przez daszki. Podkre?lam ?e obz by? o wiele mniejszy i w ogle inny ni? ten ktry jest teraz w modzie. Do??czenie grafika do teamu, po rozwi?zaniu kilku problemw takich jak np. `zamarzanie wody(Jako pierwsi doszli?my do tego jak `rozmrozi? wod?, ale o takich rzeczach si? nie pami?ta) pozwoli?o na dodanie nowych modeli 3d za pomoc? programu do grafiki 3d. Oczywi?cie dawa?o to du?e mo?liwo?ci. Krtko po moim wst?pieniu do Poziomek odszed? Orlan oraz, za op****e si?, zosta? wywalony Traffix. Mniej wi?cej w tym okresie powsta?a tak?e pierwsza strona Poziomek, niestety(a mo?ne na szcz??cie) nigdzie nie mog? znale?? jej plikw, by pokaza? jak strasznie wygl?da?a.
W mi?dzyczasie Shergar, w jawnym temacie z pomys?ami rozpisa? si? o Illuminati, drodze siedmiu krokw i innych. Przez co wpad?em na pomys? z Katapult? i dziur? w ziemi i drog? 7 krokw. Jak zawsze, na pocz?tku mia?o to wygl?da? inaczej. Dziura w ktrej s? te dwa robale, mia?a by? tak? ?e si? spadnie i si? ginie, ale mia? by? tam niewidoczny most, wcze?niej jeszcze jaka? notka mwi?ca o tym ?e "wystarczy uwierzy?" lub co? w tym stylu, by?o to tak dawno temu ?e ju? nie pami?tam. Po zrobieniu obozu przy kopalni, tej dziury i kilku innych pierdo?ach, do teamu do??czyli Shergar oraz Ojciec Redaktor. W tym momencie praca nad modem nabra?a tempa, Pomys?y zacz??y si? mno?y?, a mod zacz?? si? rozrasta?. Z ma?ego moda zacz?? przemienia? si? w du?? modyfikacj?, ktra z czasem zacz??a by? nazywana "nieoficjalnym dodatkiem do Gothic I" czy s?usznie, to Wam pozostawiam do oceny. Shergar zajmowa? si? Pradawnymi, O.R. zajmowa? si? Fanatykami. Ja g?wnie tworzy?em wszystkie modele 3d. Dzi?ki moim ch?ciom do pracy, zosta? stworzony podziemny ?wiat czy wyspa. Wyspa pocz?tkowa mia?a by? wysp? lataj?c? nad grnicz? koloni?, niestety, silnik gry Gothic na to nie pozwoli?. Shergar, ktry umeblowywa? te ?wiaty w spacerze, pewnie do teraz mnie przeklina, bo podziemny ?wiat, w planie by? o wiele mniejszy, a wyspa by?a moim chorym pomys?em. Z czasem do teamu do??czy? Lord Micha? VIII, ktry zaj?? si? arenami. LMVIII moderzy zawdzi?czaj? polskie skrypty do Gothica. Chocia? Ojciec Redaktor zazwyczaj si? opierdziela?, to jednak zostawi? co? po sobie, co? co do teraz u?ywaj? modderzy Gothica, mianowicie Gothic NPC Maker ktry mo?na ?ci?gn?? z naszej strony. Z czasem do??czy? tak?e SoM3 odpowiedzialny za grafik? 2d, Smok ktry pomaga? przy 2d oraz Fenix ktremu Mroczne Tajemnice zawdzi?czaj? wszelkiego typu bajery i dzi?ki ktremu mod trzyma si? kupy, wi?kszo?? poprawek by?a wprowadzana w?a?nie przez Niego.

Nowy layout zosta? przygotowany przez Arthasa40 i strona z now? grafik? ruszy?a 4 lipca 2006 roku.
20 Pa?dziernika tamtego roku rozpocz??y si? beta testy, a w?a?ciwie testy alfa, ktre pozwoli?y na wy?apanie b??dw uniemo?liwiaj?cych przej?cie gry. Testy oraz poprawki trwa?y a? prawie pi?? miesi?cy, do momentu premiery Gothic Mroczne Tajemnice, ktra odby?a si? 23 marca 2007 roku o godzinie 19:00. Newsy o tym wydarzeniu pojawia?y si? nie tylko na portalach o grach lecz tak?e portalach typowo komputerowych, nie specjalnie zwi?zanych z grami. Wtedy przekonali?my si? jak bardzo popularny mo?e by? mod do gierki z 1999 roku. Forum theModders, na ktrym mieli?my wtedy siedzib?, zaliczy?o 4 krotny wzrost odwiedzalno?ci i zaliczy? chwilowe lagi. Nasza strona, wytrzyma?a napr u?ytkownikw, bo by?a prosta i nie z?era?a zasobw serwera, jedyne co ucierpia?o to licznik odwiedzin, ktry si? po prostu zresetowa?. Mroczne Tajemnice by?y robione oko?o rok, potrzebowali?my tylko rok na stworzenie tak du?ej modyfikacji. Chyba ?adnemu teamowi Moderskiemu nie uda?o si? w tak krtkim czasie stworzy? tak du?ej modyfikacji.

Przez jaki? miesi?c byli?my w stanie liczy? ilo?? ?ci?gni?? modyfikacji i po miesi?cu ktry min?? od premiery, doliczyli?my si? oko?o 50 tysi?cy ?ci?gni??. Do teraz, szacuj?c, mod(licz?c z wersj? 1.01) zosta? ?ci?gni?ty ponad 400 tysi?cy razy, co dla darmowej modyfikacji do tak starej gry, jest niesamowitym osi?gni?ciem.
Ale wr?my do chronologicznych wydarze?. Po nieca?ym miesi?cu od premiery, 16 kwietnia 2007 roku wydany zosta? patch 1.01 poprawiaj?cy wszystkie wi?ksze b??dy oraz tak?e sporo ma?ych. W patchu dodali?my tak?e kilka rzeczy, ale(zawsze musi by? jakie? ale) wkrad? si? b??d, respawn potworw dzia?a? tak dobrze ?e potwory `rozmna?a?y si? szybciej ni? krliki, co po krtkim czasie powodowa?o wywalanie gry. W przeci?gu kilku nast?pnych dni wydali?my patch 1.02 oraz patch 1.03.

Po pewnym okresie czasu ktry min?? od premiery moda, zacz?li zg?asza? si? ludzie ktrzy chcieliby zaj?? si? dubbingiem. Wzi?li?my patronat nad tymi dzia?aniami(dzia?aniami ktre pocz?tkowo koordynowa? Zonk) i og?osili?my to na stronie PoziomaZ. My?leli?my ?e dubbing, w porwnaniu do wydania moda, to b?ahostka, jednak si? srogo przeliczyli?my. Planowane dwa miesi?ce na stworzenie dubbingu, zmieni?y si? w nieplanowane dwa lata. Przy pracy nad samym modem polegali?my na sobie i w?asnej ch?ci do pracy. Przy dubbingu niestety tak fajnie nie by?o i du?o osb ktre si? deklarowa?y ?e b?d? nagrywa?y czy testowa?y, po prostu przesta?y si? odzywa?. Tak?e duuu?o dialogw by?o do poprawy. Lecz czego mo?na wymaga? od ludzi ktrzy mieli robi? to za darmo?

Po pewnym czasie z koordynacji dubbingu zrezygnowa? Zonk i Jego obowi?zki przej?? Dreamerion. Niespe?na rok temu sytuacja si? powtrzy?a. Koordynator zrezygnowa?, a jego miejsce zast?pi?a inna osoba, w tym przypadku Bruce pocz?tkowo jeden z testerw dubbingu. Bruce do teraz zajmuje si? koordynacj? dubbingu i testw moda.

Teraz taki ma?y przeskok w czasie, 19 grudnia(w moje urodziny ;] ) 2008 roku, og?osili?my ma?? niespodziank? na drugi dzie? ?wi?t. Ka?dy kto odwiedzi? stron? po 26 grudnia, zobaczy? tak? oto stron? http://creafuture.h2.pl/poziomkaz_splash/ odliczaj?c? do 1 stycznia 2009 roku.
Wszyscy ktrzy weszli na adres www.poziomkaz.pl zobaczyli now? stron? grupy PoziomkaZ, a w?a?ciwie portal oraz forum. Grafika do portalu, tak jak poprzednio, zosta?a wykonana przez Arthasa40.

Na pocz?tku stycznia wysz?a tak?e Czeska wersja moda ktrej nazwa brzmi Temn Tajemstv, lecz to by? dopiero pocz?tek podbijania ?wiata przez Mroczne Tajemnice.
14 Kwietnia 2009 roku o Mrocznych Tajemnicach napisano w CD Action
http://pl.poziomkaz.pl/news/273 co by?o dla nas bardzo mi?ym zaskoczeniem.

25 Kwietnia za?, odby?a si? premiera angielskiej wersji Mrocznych Tajemnic a dok?adniej Dark Mysteries http://pl.poziomkaz.pl/news/309.
Krtko po premierze wersji angielskiej, niemieccy fani postanowili przet?umaczy? Mroczne Tajemnice tak?e na j?zyk niemiecki.

Jak sami si? domy?lacie, ju? nied?ugo wyjd? Mroczne Tajemnice z dubbingiem oraz poprawkami wszystkich znalezionych b??dw. Filmik ktry pokazuje prbk? dubbingu to dopiero pocz?tek i zapewniam was ?e jeszcze wiele przed Wami.


PS: W artykule na pewno pomin??em sporo osb ktre pomaga?y przy modzie, w czasie prac nad MT, przez grup? Poziomka przewin??o si? naprawd? sporo osb i mog?em zapomnie? co poniektrych. Jak co? to prosz? s?a? PM z przypomnieniem.

Data dodania : 21:54 03.09.2009 | przez Zdunek
Ostatnio edytowane : 22:19 03.09.2009 | przez Bruce

Profesjonalne strony internetowe
Apnosis 21:46 09.09.2009 jeste?cie Wielcy przez du?e W
Poziomki rules ^^P.S. Ju? nie mog? si? doczeka? wersji 1.04 MT, pozdro ;]
Mrocznygomez 17:30 21.07.2010 Pozimki The bestGeralt 17:49 21.07.2010 Dzi?ki za zrobienie najlepszego modu Do G1 wink.gif wink.gifMythros 9:30 22.04.2012 ?adnie opisane rolleyes.gif A je?li chodzi o Mroczne Tajemnice... c?, najlepszy mod go G1 jaki powsta? wink.gifStrona 1 Jeżeli chcesz dodać komentarz zapraszamy na Forum.